Warsaw University of Technology
Business School
Koszykowa 79
02-008 Warszawa

Principal Contact

Prof. Renata Marciniak
Zastępca Redaktora Naczelnego

Support Contact

Bożena Solecka, Journal Manager